Zagros TV Kurdishtan

Zagros TV is a Kurdish language satellite television station broadcasting from Arbil, Iraqi Kurdistan. It takes its name from Zagros Mountains.